Clicky

Đăng Tin Bán Hàng


1. Không nhập link (URL) dẫn đến bất kì Website nào khác.
2. Không post gì ngoài bán đĩa nhạc CD / SACD / LP (Vinyl).
3. Upload tối đa 10 ảnh, phân giải cao nhất là 1500x1500.
4. Mọi thông tin liên hệ và giá cả phải ghi đầy đủ ở phần POST CONTENT (nội dung).
5. Một khi đã bấm Submit thì không thể sửa.
Please complete the required fields.
(Số lượng tối đa: 10 cái, phân giải cao nhất là 1500x1500.)